Spojte sa s nami

Spojte sa s nami

Neváhajte a kontaktujte nás!

V prípade záujmu o podporu alebo v prípade otázok týkajúcich sa spolupráce nás prosím kontaktujte na nižšie uvedenom telefónnom čísle alebo emaile. Podporiť nás môžete na doluuvedenom čísle účtu.

Informácie o našej organizácii:

ANEZKA´s dreams for Madagascar
Právna forma: občianske združenie
IČO: 54362261
Sídlo: Studená 4504/19, 821 04 Bratislava-Ružinov
Registračné číslo: VVS/1-900/90-63358
Registrový úrad: MV SR

Telefónny kontakt:

+421 903 439 171‬

E-mailová adresa:

boriova@anezka.org

Darcovský účet:

IBAN: SK55 0900 0000 0051 8791 8980
SWIFT (BIC): GIBASKBX